آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشاهیر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشاهیر


منبع انتشار :


آدرس: دارآباد، روبروی بیمارستان مسیح دانشوری، ساختمان پزشکان

تلفن: 26117403

تلفکس: 26117492

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *