تشخیص مولکولی

تشخیص مولکولی


دسته بندی : Mol

🔺 تشخیص مولکولی
گسترش دانش و فناوری در زمینه پزشکی مولکولی، مهندسی ژنتیک و DNA نوترکیب روز به روز حوزه های جدیدی را فراروی محققان قرار می دهد. در این میان ابزار و فناوری جدید شاه کلید گشایش روزنه های امید در حل مشکلات دنیای پزشکی امروز محسوب می شوند. این فناوری های پزشکی مولکولی با رویکرد پایه و بالینی جایگاه ویژه ای درحوزه های تشحیصی و درمانی دارند. 
بخش مولکولی آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد فعالیت خود را آغاز کرده در حال حاضر به عنوان یکی از معتبرترین بخش های مولکولی در کشور می باشد. طی بازدیدها و ممیزهایی که توسط موسسات و ارگان های معتبر داخلی و خارجی روند انجام آزمایش ها مکررا مورد تایید قرار می گیرد. این بخش در طی حدود 10 سال موفق به راه اندازی و ارائه بیش از 50 تست جدید در کشور شده است. از آن جا که خط مشی آزمایشگاه های گروه پاتوبیولوژی آج همواره بهبود کیفیت خدمات و به روز و کارآمد بودن می باشد، بخش مولکولی این آزمایشگاه نیز با به کارگیری روش های مولکولی در تشخیص، درمان، کنترل، پیشگیری بیماری های بدخیم خونی و غیر خونی، بیماری های عفونی باکتریایی، ویروسی، قارچی، بیماری های انعقادی و ترومبوفیلی فعالیت می نماید. در حال حاضر بیش از 150 تست مولکولی مختلف بر روی DNA و RNA بیماران از نمونه های مختلف از جمله خون، سرم، پلاسما، مایع نخاع، بلوکهای پاتولوژی، گستره های خون محیطی و مغز استخوان و ... با استفاده از متدهای PCR ,RFLP ,RT-PCR ,Allele specific PCR ,Reverse dot blot و ... دستگاه های خودکار و پیشرفته در بخش مولکولی آزمایشگاه های گروه پاتوبیولوژی آج قابل انجام می باشد.

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *