نمونه گیری در منزل

نمونه گیری در منزل


منبع انتشار : گروه پاتوبیولوژی آج

نمونه گیری در منزل

گروه پاتوبیولوژی آج، جهت رفاه حال شما مراجعین عزیز و صرفه جویی در وقت و هزینه های رفت و آمد،
خدمات خونگیری در منزل برای کلیه متقاضیان به ویژه افراد ناتوان، سالمند، معلول و خانم های باردار و سایر موارد خاص در کلیه مناطق تهران را قابل انجام و اجرا نموده است.

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *