آزمایشگاه پاتوبیولوژی دارآباد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دارآباد


منبع انتشار :

 


آدرس: میدان دارآباد، ایستگاه مدرسه، نبش کوچه ندیم کاموئی، پلاک 3

تلفن: 26107913- 26108572

تلفکس: 26107569

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *