انجام آزمایش کرونا Covid-19-IgG-IgM

انجام آزمایش کرونا Covid-19-IgG-IgM


منبع انتشار : گروه پاتوبیولوژی آج

به اطلاع می رسانیم آزمایش Covid-19-IgG-IgM در کلیه آزمایشگاه های گروه پاتوبیولوژی آج انجام می پذیرد. شما میتوانید بدون مراجعه به آزمایشگاه و از طریق تماس با هر یک از آزمایشگاه های گروه پاتوبیولوژی آج درخواست نمونه گیری در محل مورد نظر خود را ثبت نمایید.

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *