آدرس شعب: تخت طاووس، مبنای دانش، دارآباد 021-2610-7569 aj_lab_group

آخرین اخبار و مقالات

چرا نوع دلتا ویروس کرونا یک تهدید جدید به حساب می آید و چگونه می توان ایمن ماند؟

چرا نوع دلتا ویروس کرونا یک تهدید جدید به حساب می آید و چگونه می توان ایمن ماند؟

دوشنبه، 19 مهر ماه 1400 8 بازدید

نوع بسیار قابل انتقال دلتا ویروس کرونا که باعث COVID-19 می شود تهدیدی است که پیشرفت ایالات متحده برای پایان دادن به همه گیری را تضعیف می کند. بر اساس آخرین داده های نظارتی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) ، دلتا اکنون نوع غالب در ایالات متحده است و 51.7 درصد