آدرس شعب: تخت طاووس، مبنای دانش، دارآباد 021-2610-7569 aj_lab_group

آخرین اخبار و مقالات

آنچه اکنون درباره کودکان و ویروس COVID-19 می دانیم!

آنچه اکنون درباره کودکان و ویروس COVID-19 می دانیم!

یکشنبه، 18 مهر ماه 1400 15 بازدید

در حالی که ماسک زدن قطعاً به جلوگیری از گسترش ویروس کمک می کند ، واکسن های COVID-19 دفاع را به سطح بالاتری افزایش می دهد. این واکسیناسیون می تواند محافظت قابل توجهی برای بزرگسالان و کودکان 12 سال به بالا انجام دهد. آزمایش واکسن برای کودکان زیر 12 سال ادامه دارد